banner

menu

codice/kód VOJ 01


Sant’Adalberto

Sv. Vojtěch

ACQUISTO SU ORDINAZIONE
PRODEJ NA OBJEDNÁVKU

Su richiesta dell'acquirente, l'icona può essere realizzata su tavole di altre misure.
Siamo a disposizione per ulteriori informazioni.

Na žádost odběratele může být ikona vyhotovena také na desky jiných rozměrů.
Rády vám poskytneme další informace.

Listino - Ceny