banner

menu

Lavorazione/Technika psaní ikonyLavorazione dell’ icona

L’inizio del lavoro della pittura è accompagnato dalla preghiera e dalla meditazione: come si apre il libro della Scrittura, l’icona si deve aprire per “scrivervi” la storia della salvezza.

Le nostre icone sono scritte a mano, secondo la tecnica classica e antica. Le tavole sono di legno stagionato, compatto, poco resinoso e privo di nodi: i legni più usati sono il tiglio, l’ontano, il faggio e la quercia. Per alcuni tipi di icone la tavola rimane liscia, in altri la tavola viene piallata e scavata, cosicché l’immagine si viene a trovare in una “culla” scavata nella parte centrale della tavola e ai lati si forma una cornice sporgente chiamata “kovceg”. Nelle tavole più grandi, sul retro, vengono incastrate in apposite scanalature delle traverse di legno più duro (zeppe), per evitare la deformazione della tavola a causa dell’umidità.

Ricopriamo la tavola con un tessuto che incolliamo con la colla di coniglio, su cui stendiamo strati di colla e gesso (il cosiddetto Levkas – base). Dopo la sua essicazione la smerigliamo e lisciamo perfettamente.

Sulla tavola preparata incidiamo le linee fondamentali dell‘ immagine. Sulla superficie che deve essere dorata stendiamo uno strato di bolo armeno, sul quale applichiamo una lamina di oro zecchino di 23 ¾ carati. L‘ oro può essere decorato in vari modi, ad esempio con l’incisione, la brunitura, la coniatura.

Per dipingere usiamo pigmenti naturali di qualità, che fissiamo con emulsione acquosa con tuorlo d’uovo ed aceto oppure vino bianco. I pigmenti in polvere sono di origine vegetale oppure animale, terre o minerali. I colori li stendiamo dalle tonalità più scure alle più chiare, dalle superfici più grandi ai particolari sempre più elaborati. Prima mettiamo colori sullo sfondo, poi sui vestiti e per ultimi scriviamo i volti. I punti più luminosi delle vesti sono spesso sottolineati con l’ “assist”, oro in strisce sottili.

Su ogni icona scriviamo il nome del santo rappresentato; l’ iconografo certifica di avere “scritto col colore” quanto nella Scrittura è “scritto con parole”: quanto è raffigurato nell’immagine è veramente presente e partecipa alla liturgia celeste.

Dopo un periodo di essicazione fissiamo l‘ immagine con la vernice gomma lacca.

Consigliamo di far benedire l‘ icona dal sacerdote. Attraverso la Chiesa

e la benedizione del sacerdote, è l’opera dello Spirito, che rende questa tavola dipinta un “sacramentale”.Technika psaní ikony
Psaní ikony je vždy doprovázeno modlitbou a meditací. Tak jako je otevřena kniha Písma, musí se otevřít také ikona, aby do ní byly vepsány dějiny spásy.

Naše ikony jsou psány ručně, klasickou starobylou technikou.

Desky jsou vyrobeny z kvalitního dobře vysušeného dřeva, nejčastěji lipového, olšového, bukového nebo dubového. Pro některé typy ikon deska zůstává plochá, u některých vyhloubíme centrální část desky, čímž vznikne po jejím obvodu vystouplý rám - tzv. kovčeg. Desky pro větší ikony jsou ze zadní strany opatřeny žlábky a příčnými lištami z tvrdého dřeva, které brání deformaci desky při změně její vlhkosti.

Pomocí králičího klihu na desku nalepíme plátno. Na něho pak v mnoha tenkých vrstvách nanášíme tzv. levkas, což je kliho-křídový podklad. Po jeho vysušení desku dohladka vybrousíme.
Na takto připravenou desku přeneseme základní obrysy obrazu. Na plochy, které mají být vyzlaceny, naneseme vrstvu tzv. arménského bola a přilepíme plátky zlata (23 ¾ karátů). Zlato dále můžeme různými způsoby zdobit, např. vyrýváním, leštěním atd.
 Pro namalování obrazu používáme vybrané přírodní práškové pigmenty, které smícháme s vaječnou emulzí připravenou z vaječného žloutku a octa nebo bílého vína. Práškové pigmenty jsou původu rostlinného či živočišného, z různých typů hlíny nebo minerálů. Barvy nanášíme od nejtmavších ke světlejším, od velkých ploch ke stále více propracovaným detailům. Nejprve vybarvujeme pozadí, potom oděvy a jako poslední píšeme tváře. Nejsvětlejší místa oděvů jsou často zvýrazněna jemnými proužky zlata – tzv. assist.

Na každou ikonu zapíšeme jméno znázorněného svatého. Tím ikonopisec potvrzuje, že barvou napsal, co je v Písmu napsáno slovy; co je znázorněno na obrazu, je skutečně přítomno a má účast na nebeské liturgii.
Po dobrém vysušení obraz fixujeme přírodní pryskyřicí – tzv. šelakem.
Doporučujeme Vám nechat si ikonu požehnat knězem. Činností Ducha svatého, prostřednictvím Církve a kněze se tato malovaná deska stává svátostinou.